Ceràmiques Pantaleu

EMPRESA

Ceràmiques Pantaleu és un taller de ceràmica artesanal amb 30 anys d'experiència, treballem la ceràmica artesanal d'utensilis d'ús quotidià, amb les tècniques tradicionals de la Bisbal d’Empordà.

Tot el procés de producció es artesanal, des de la creació de la peça en si, fins a la decoració, que sempre es fa de forma manual i peça per peça.

Ceràmica de la Bisbal

La marca “Ceràmica de la Bisbal” és un distintiu d'origen protegit a nivell de la Unió Europea que serveix per individualitzar, personalitzar i reconèixer els productes ceràmics fabricats a La Bisbal i pobles del seu entorn dels que no ho són. Aquesta marca, és garantía d'autenticitat i un Consell Regulador és qui vetlla per un bon ús de la marca i per el foment de la qualitat dels productes protegits per aquest distintiu.

CAPITAL DE LA CERÀMICA - LA BISBAL D'EMPORDÀ. CENTRE CERÀMIC


La Bisbal d'Empordà és avui un dels centres ceràmics capdavanters de Catalunya. La importància d'aquesta activitat es reflecteix clarament en el paisatge urbà de la ciutat, caracteritzat per les esveltes siluetes d'antigues xemeneies industrials i per una àrea comercial fortament dirigida vers la comercialització dels diferents productes ceràmics.

La ceràmica és i ha estat una de les principals activitats econòmiques de la població, almenys des del segle XVIII (la primera notícia documental que dóna raó de l'ofici de terrisser a la Bisbal data del 1511). Artesà, creador, artista, gairebé un alquimista, el ceramista de la Bisbal és moltes vegades el darrer esglaó d'una família amb generacions dedicades al vell treball de donar forma a l'argila. Formes utilitàries, artístiques, experimentals, artesanes o industrials, es pot trobar de tot en la llarga història ceràmica de la Bisbal.

La Bisbal es diferencia d'altres centres productors de ceràmica en el fet que la producció es troba molt diversificada; no només es produeixen articles de terrissa, sinó que existeix un sector molt important dedicat a la ceràmica aplicada a la construcció i un altre ocupat en l'elaboració de ceràmica decorativa. Tot plegat configura una població que viu al redós de la ceràmica, ja que també existeixen altres indústries que subministren primeres matèries, equipaments i maquinària a la majoria d'obradors i fàbriques de la Bisbal. En l'actualitat aquesta dedicació abraça la major part de possibilitats de fabricació, d'investigació i de comercialització dels productes ceràmics.

A més de la intensa activitat industrial i econòmica que dóna la ceràmica a la població de la Bisbal, cal tenir en compte les diferents actuacions que a nivell institucional s'estan portant a terme, tant pel que fa als aspectes formatius (Escola de Ceràmica) com pels estrictament culturals i de recuperació dels testimonis materials generats per aquesta activitat (Terracotta Museu). El Museu de ceràmica de la Bisbal és l'única institució que existeix en aquest moment a les comarques gironines que té com a objectius principals la preservació, la conservació i la difusió del patrimoni material i cultural vinculat a la ceràmica.

Xavier Rocas - Director del Terracotta Museo de la Bisbal